Bestille timer og resepter

Timebestilling og fornying av resepter

 

Timebestilling kan nå enkelt gjøres via selvbetjening på nett (når grønt skjema som ligger på venterom, er fylt ut), eller ved å ringe 48 40 00 45.

Time på dagen/eHaste-timer

Time på dagen/eHaste-timer er et tilbud til alle med fastlege hos oss. Det betyr at vi bestreber oss å tilby deg legetime samme dag som du tar kontakt – såfremt din fastlege er tilstede. Det vil selvfølgelig være dager vi ikke klarer å få deg inn til din lege. Alle legene i Alta kommune har regelmessig fravær fra fastlegekontoret på grunn av kommunale oppdrag. I tillegg er det også fravær på grunn av kurs, forskningsarbeid eller ferie. Ved behov for legehjelp samme dag, og din fastlege ikke er tilgjengelig, vil du få komme til en av de andre legene på Byhagen legesenter. Vi kan også gi deg en oversikt over når din fastlege er tilbake (se under informasjon), slik at du kan ta kontakt igjen en dag du vet din fastlege er tilstede.

Time på dagen/eHaste-timer er tilgjengelig for bestilling den aktuelle dagen. Disse timene blir tilgjengelig på tlf fra 08.30 eller på nett fra 08.30.

Det er også mulig å bestille planlagte timer/ePortal timer – enten via nett eller ved å ringe oss. Ved slike timer må man påberegne litt ventetid. Det er ikke anledning å bestille dobbeltimer.

Medisinsk nødhjelp utenom våre åpningstider:  Alta kommunale legevakt 116117/ Nødhjelp 113

Resepter

Førstegangs resepter eller endring av dose må gjøres ved konsultasjon hos lege

 

Vedrørende forskrivning av A- og B-resepter

Byhagen Legesenter har endret rutinene for forskrivning av A- og B- resepter. Fra og med 1.oktober 2016 vil disse reseptene kun foreskrives på time hos legen, fortrinnsvis fastlegen. Årsaken til praksisendringen er klare retningslinjer og anbefalinger fra Helsedirektoratet; jmf. “Vanedannende legemidler – forskrivning og forsvarlighet”

Andre faste medisiner kan bestilles på helsenorge.no (når du har fylt ut grønt skjema, som ligger på venterommet hos oss), eller som vanlig på telefon hos Byhagen legesenter.

 

E-resept

Ordningen med elektroniske resepter er innført i Norge.
Fastleger, avtalespesialister og legevakter sender nå reseptene elektronisk. Alle apotek og de fleste bandasjister kan ekspedere e-resepter.
Ved bestilling av resepter er det 2 dagers leveringstid før du kan gå på apoteket å hente ut varer, med mindre du har vært på legetime samme dag.
Mer informasjon om e-resepter kan du lese om på Helsedirektoratets sider. Om e-resept
Resept  bestilles på:  www.helsenorge.no, under legemidler.

 Bestill e-time eller e-resept her: