Ansatte

LegerAnne Davidsen,  fastlege, spesialist i allmennmedisinPeder Halvorsen,  fastlege, spesialist i allmennmedisin. Ph.D.

Ingunn Heggheim,  fastlege, spesialist i allmennmedisin

Turid Blomsø, fastlege, spesialist i allmennmedisin

Gøran Bjerklow, fastlege, spesialist i allmennmedisin, barnemedisin/pediatri og barnenevrologi med habilitering

Lise Wessel Larsen, turnuslege

Christina Svanstrøm, vikarlege (for Heggheim)

Siv-Astrid Østlyngen, vikarlege (for Davidsen)

 

 

 

Hjelpepersonell

Helen Bakke Agledahl, sekretær

Charlotte Einvold, sekretær

Elise Mari Hanssen, sykepleier

Christina Einvold, sykepleier

Sissel Røst Gudmestad, sykepleier

May Liss Berg, sykepleier

Anne-Kathrine Tokerud, bioingeniør