Ansatte

Leger

Anne Davidsen,  fastlege, spesialist i allmennmedisin

Peder Halvorsen,  fastlege, spesialist i allmennmedisin. Ph.D.

Ingunn Heggheim,  fastlege, spesialist i allmennmedisin

Turid Blomsø, fastlege, spesialist i allmennmedisin

Gøran Bjerklow, fastlege, spesialist i allmennmedisin, barnemedisin/pediatri og barnenevrologi med habilitering

Martin Støyten, turnuslege

Eili F. Ruud, vikarlege

 

Hjelpepersonell

Helen Bakke Agledahl, sekretær

Charlotte Einvold, sekretær

Helene Thoresen Haugsnes, sykepleier

Hanne Kari Sætermo, sykepleier

Christina Einvold, sykepleier

Sissel Røst Gudmestad, sykepleier

Elisabeth Suhr Simonsen, sykepleier

Anne-Kathrine Tokerud, bioingeniør