Ansatte

Leger 

Anne Davidsen,  fastlege, spesialist i allmennmedisin

Peder Halvorsen,  fastlege, spesialist i allmenmedisin. Ph.D.

Ingunn Heggheim,  fastlege, spesialist i allmenmedisin

Turid Blomsø, fastlege, spesialist i allmennmedisin

Gøran Bjerklow, fastlege

Knut Gjelland, turnuslege

Eili F. Ruud, vikarlege

 

Hjelpepersonell

Helen Bakke Agledahl, sekretær

Charlotte Einvold, sekretær

Helene Thoresen Haugsnes, sykepleier

Christina Einvold, sykepleier

Sissel Røst Gudmestad, sykepleier

Elisabeth Suhr Simonsen, sykepleier

Anne-Kathrine Tokerud, bioingeniør