Linker

På internett finnes det mange websider som gir helseinformasjon. Dessverre opplever vi at flere av disse har en dårlig faglig kvalitet, og medfører unødvendig bekymring hos mange.  Her finner du noen nyttige linker som vi kan anbefale

 Pasienthåndboka 
Nettsted opprettet av NEL (Norsk Elektronisk Legehåndbok). Informasjon om de fleste sykdommer og tilstander.

 Folkehelseinstituttet
Nasjonalt folkehelseinstitutt (FHI) er et forvaltningsorgan underlagt Helse- og omsorgsdepartementet. FHI er en nasjonal kompetanseinstitusjon for myndigheter, helsetjeneste, rettsapparat, påtalemyndighet, politikere, media og publikum.

Kreftforeningen
Den norske kreftforenings hjemmeside. Inneholder råd og veiledning for kreftpasienter, samt info om kreftsykdom