Informasjon

Her vil vi jevnlig oppdatere informasjon om legedekningen på kontoret. Nedenfor finner du en oversikt over hvilke leger som er tilstede hos oss den kommende uken.

Våre leger har alle kommunale oppdrag, deltar på/holder kurs/underviser medisinstudenter, og vil av den grunn ikke være tilgjengelig hver eneste dag.

Anne Herefoss Davidsen og Ingunn Heggheim jobber som kommuneoverleger og vil derfor være borte fra kontoret noen dager hver uke. June Holter,  vil være vikar disse dagene.

Victoria R. Schøne er turnuskandidat fra 01.september 2021.

Merethe Bjørkås er medisinstudent, og har praksis hos oss i 8 uker fra 17.januar-22.

Leger tilstede:

Uke 4

 Mandag   Tirsdag       Onsdag       Torsdag    Fredag      
Ingunn Heggheim Tilstede Tilstede
Anne H. Davidsen Tilstede Tilstede Tilstede
Gøran Bjerklow Tilstede

 

Tilstede

 

Tilstede Tilstede Tilstede
Peder Halvorsen Tilstede Tilstede Tilstede 1/2 dag Tilstede 1/2 dag Tilstede 1/2 dag
Turid Blomsø  Tilstede Tilstede Tilstede Tilstede 1/2 dag Tilstede
June Holter Tilstede Tilstede Tilstede Tilstede
Turnuslege Victoria R. Schøne Tilstede Tilstede 1/2 dag Tilstede
 Medisinstudent Merethe Bjørkås Tilstede Tilstede Tilstede Tilstede Tilstede