Informasjon

Her vil vi ukentlig oppdatere, og legge ut nyttig informasjon til deg som pasient. Du vil bl.a få en oversikt over hvilke leger som er tilstede denne uken.

Våre leger har alle kommunale oppdrag, deltar på/holder kurs/underviser medisinstudenter, og vil av den grunn ikke være tilgjengelig hver eneste dag.

Eili F. Ruud vikarierer for Anne Herefoss Davidsen i 2020.

Magnus Godtfredsen vikarierer for Ingunn Heggheim fra aug.2020.

Ragnhild Birgitte D. Thomassen vikarierer for Peder Halvorsen fra juli-20.

Gøran Bjerklow er flyktninglege, og er tilstede kun 1/2 dag på onsdager.

Fra 1.oktober vil Anne Herefoss Davidsen, Ingunn Heggheim og Peder Halvorsen fungere i kommuneoverlege-stilling noen dager pr. uke.Det vil da være vikar tilstede på Byhagen.

Leger tilstede:

Uke 48

 Mandag   Tirsdag       Onsdag       Torsdag    Fredag      
Ingunn Heggheim Tilstede Tilstede
Anne H. Davidsen Tilstede 1/2 dag
Eili Ruud Tilstede  Tilstede 1/2 dag Tilstede
Gøran Bjerklow Tilstede Tilstede Tilstede 1/2 dag Tilstede
Magnus Gotfredsen  Tilstede Tilstede
Turid Blomsø Tilstede  Tilstede Tilstede Tilstede 1/2 dag Tilstede
Turnuslege June Holter Tilstede 1/2 dag
Ragnhild Birgitte Thomassen Tilstede  Tilstede Tilstede
Peder Halvorsen Tilstede Tilstede