Informasjon

Her vil vi jevnlig oppdatere informasjon om legedekningen på kontoret. Nedenfor finner du en oversikt over hvilke leger som er tilstede hos oss den kommende uken.

Våre leger har alle kommunale oppdrag, deltar på/holder kurs/underviser medisinstudenter, og vil av den grunn ikke være tilgjengelig hver eneste dag.

Eili F. Ruud og Anne H. Davidsen deler legeliste.

Gøran Bjerklow er flyktninglege, og er tilstede kun 1/2 dag på onsdager.

Anne Herefoss Davidsen, Ingunn Heggheim og Peder Halvorsen jobber alle som kommuneoverleger og vil derfor være borte fra kontoret noen dager hver i uka. Det vil da være vikar tilstede på Byhagen.

Fra 1.mars 2021 er June Holter vikar, enkelte dager, for Ingunn Heggheim og Peder Halvorsen,

Leger tilstede:

Uke 10

 Mandag   Tirsdag       Onsdag       Torsdag    Fredag      
Ingunn Heggheim  Tilstede Tilstede  Tilstede
Anne H. Davidsen
Eili Ruud Tilstede Tilstede 1/2 dag  Tilstede  Tilstede
Gøran Bjerklow
Turid Blomsø Tilstede  Tilstede Tilstede Tilstede 1/2 dag Tilstede
June Holter Tilstede for Heggheim Tilstede for Heggheim Tilstede for Halvorsen Tilstede for Halvorsen
Turnuslege Even Stokke Tilstede Tilstede  Tilstede
Peder Halvorsen Tilstede Tilstede Tilstede
Med.stud Vetle D. Lohne Tilstede Tilstede Tilstede Tilstede