Informasjon

Her vil vi jevnlig oppdatere informasjon om legedekningen på kontoret. Nedenfor finner du en oversikt over hvilke leger som er tilstede hos oss den kommende uken.

Våre leger har alle kommunale oppdrag, deltar på/holder kurs/underviser medisinstudenter, og vil av den grunn ikke være tilgjengelig hver eneste dag.

Ingunn Heggheim og Anne Herefoss fortsetter som kommuneoverleger fra mars-22.

Ingunn vil være tilstede på legesenteret en dag pr. uke; hver fredag.

June Holter er vikar for Ingunn Heggheim til 1.mai.

Christina Svanstrøm blir ny vikar for Ingunn Heggheim fra 1.mai.

Anne har full permisjon fra sin stilling på Byhagen legesenter, det er Siv -Astrid Østlyngen som er tilsatt som hennes faste vikar,fra 1.mars-22.

Lise Wessel Larsen er turnuslege fra 01.mars -22.

Medisinstudent Oda Johnsen jobber som vikar på legesenteret fra 4.april-22.

Leger tilstede: UKE 26 :

 Mandag   Tirsdag       Onsdag       Torsdag    Fredag      
Ingunn Heggheim Tilstede
Anne H. Davidsen

Siv-Astrid

Østlyngen(For Anne H.D)

Tilstede Tilstede  Tilstede Tilstede  1/2 dag
Gøran Bjerklow
Peder Halvorsen Tilstede Tilstede Tilstede Tilstede
Turid Blomsø Tilstede Tilstede Tilstede Tilstede 1/2 dag Tilstede
Christina Swanstrøm (for I.Heggheim) Tilstede 1/2 dag  Tilstede Tilstede Tilstede
Turnuslege Lise Wessel Larsen Tilstede
Medisinstudent Oda Johnsen

 Legevikar

Anna S. Møller

Tilstede Tilstede Tilstede Tilstede Tilstede