Informasjon

Her vil vi jevnlig oppdatere informasjon om legedekningen på kontoret. Nedenfor finner du en oversikt over hvilke leger som er tilstede hos oss den kommende uken.

Våre leger har alle kommunale oppdrag, deltar på/holder kurs/underviser medisinstudenter, og vil av den grunn ikke være tilgjengelig hver eneste dag.

Ingunn Heggheim og Anne Herefoss fortsetter som kommuneoverleger fra mars-22.

Ingunn vil være tilstede på legesenteret en dag pr. uke; hver fredag.

Christina Svanstrøm blir ny vikar for Ingunn Heggheim fra 1.mai.

Anne har full permisjon fra sin stilling på Byhagen legesenter, det er Siv -Astrid Østlyngen som er tilsatt som hennes faste vikar,fra 1.mars-22.

Peder har vikar, Sofie Fuglesang-Jensen  fra 05.09-28.10.22

Lise Wessel Larsen er turnuslege fra 01.mars -22.

Lotte Elise Selbekk er turnuslege fra 01.09.22

Leger tilstede: UKE 39:

 Mandag   Tirsdag       Onsdag       Torsdag    Fredag      
Ingunn Heggheim
June Holter Tilstede

Siv-Astrid

Østlyngen(For Anne H.Davidsen)

 Tilstede Tilstede  Tilstede 1/2 dag Tilstede Tilstede
Gøran Bjerklow Tilstede 1/2 dag

Tilstede

1/2 dag

Tilstede 1/2 dag Tilstede 1/2 dag
Peder Halvorsen
Turid Blomsø Tilstede Tilstede Tilstede Tilstede Tilstede
Christina Swanstrøm (for I.Heggheim) Tilstede Tilstede Tilstede Tilstede
Turnuslege Lotte Elise Selbekk Tilstede Tilstede Tilstede 1/2 dag

Vikarlege

Anne Eltervåg

Tilstede Tilstede  Tilstede
 Vikarlege Sofie F. Jensen Tilstede 1/2 dag Tilstede Tilstede Tilstede Tilstede 1/2 dag