Informasjon

Her vil vi jevnlig oppdatere informasjon om legedekningen på kontoret. Nedenfor finner du en oversikt over hvilke leger som er tilstede hos oss den kommende uken.

Våre leger har alle kommunale oppdrag, deltar på/holder kurs/underviser medisinstudenter, og vil av den grunn ikke være tilgjengelig hver eneste dag.

Eili F. Ruud og Anne H. Davidsen deler legeliste.

Gøran Bjerklow er flyktninglege, og er tilstede kun 1/2 dag på onsdager.

Anne Herefoss Davidsen, Ingunn Heggheim og Peder Halvorsen jobber alle som kommuneoverleger og vil derfor være borte fra kontoret noen dager hver i uka. Det vil da være vikar tilstede på Byhagen.

Fra 1.mars 2021 er June Holter vikar for Ingunn Heggheim mandager og tirsdager, og for Peder Halvorsen onsdager og torsdager.

Medisinstudent Anna Sollied Møller vil utover våren vikariere ved legesenteret ved behov.

Leger tilstede:

Uke 19

 Mandag   Tirsdag       Onsdag       Torsdag    Fredag      
Ingunn Heggheim Tilstede
Anne H. Davidsen
Eili Ruud Tilstede Tilstede Tilstede Tilstede
Gøran Bjerklow Tilstede Tilstede Tilstede 1/2 dag Tilstede 1/2 dag
Turid Blomsø Tilstede Tilstede Tilstede
June Holter Tilstede for Ingunn Heggheim Tilstede for IHE Tilstede  for Peder Halvorsen Tilstede (Kun videotimer..)
Turnuslege Even Stokke Tilstede 1/2 dag Tilstede 1/2 dag
Peder Halvorsen Tilstede Tilstede Tilstede
Med.stud Anna S. Møller Tilstede for I.Heggheim