Informasjon

Her vil vi jevnlig oppdatere informasjon om legedekningen på kontoret. Nedenfor finner du en oversikt over hvilke leger som er tilstede hos oss den kommende uken.

Våre leger har alle kommunale oppdrag, deltar på/holder kurs/underviser medisinstudenter, og vil av den grunn ikke være tilgjengelig hver eneste dag.

Ingunn Heggheim og Anne Herefoss fortsetter som kommuneoverleger fra mars-22.

Ingunn vil være tilstede på legesenteret en dag pr. uke; hver fredag.

Christina Svanstrøm blir ny vikar for Ingunn Heggheim fra 1.mai.

Anne har full permisjon fra sin stilling på Byhagen legesenter, det er Siv -Astrid Østlyngen som er tilsatt som hennes faste vikar,fra 1.mars-22.

Lise Wessel Larsen er turnuslege fra 01.mars -22.

Leger tilstede: UKE 31 :

 Mandag   Tirsdag       Onsdag       Torsdag    Fredag      
Ingunn Heggheim
Anne H. Davidsen

Siv-Astrid

Østlyngen(For Anne H.D)

Gøran Bjerklow
Peder Halvorsen  Tilstede Tilstede Tilstede Tilstede Tilstede
Turid Blomsø
Christina Swanstrøm (for I.Heggheim) Tilstede Tilstede Tilstede
Turnuslege Lise Wessel Larsen  Tilstede Tilstede

Vikarlege

Kari W. Larsen

Tisltede Tilstede Tilstede Tilstede Tilstede