Informasjon

Her vil vi jevnlig oppdatere informasjon om legedekningen på kontoret. Nedenfor finner du en oversikt over hvilke leger som er tilstede hos oss den kommende uken.

Våre leger har alle kommunale oppdrag, deltar på/holder kurs/underviser medisinstudenter, og vil av den grunn ikke være tilgjengelig hver eneste dag.

Eili F. Ruud og Anne H. Davidsen deler legeliste.

Anne Herefoss Davidsen, Ingunn Heggheim og Peder Halvorsen jobber alle som kommuneoverleger og vil derfor være borte fra kontoret noen dager hver i uka. Det vil da være vikar tilstede på Byhagen.

Fra 1.mars 2021 er June Holter vikar for Ingunn Heggheim mandager og tirsdager, og for Peder Halvorsen onsdager og torsdager.

Victoria R. Schøne er turnuskandidat fra 01.september 2021.

Leger tilstede:

Uke 48

 Mandag   Tirsdag       Onsdag       Torsdag    Fredag      
Ingunn Heggheim Tilstede  Tilstede  Tilstede
Anne H. Davidsen
Eili Ruud Tilstede Tilstede Tilstede
Gøran Bjerklow Tilstede

Tilstede

1/2 dag

Tilstede  Tilstede Tilstede
Peder Halvorsen  Tilstede Tilstede Tilstede
Turid Blomsø  Tilstede Tilstede Tilstede Tilstede 1/2 dag Tilstede
June Holter Tilstede Tilstede  Tilstede 1/2 dag
Turnuslege Victoria R. Schøne Tilstede 1/2 dag
 Med.stud.Håvard Sødnenå Tilstede Tilstede Tilstede Tilstede