Legeoversikt

Her vil vi jevnlig oppdatere informasjon om legedekningen på kontoret. Nedenfor finner du en oversikt over hvilke leger som er tilstede hos oss den kommende uken.

Våre leger har alle kommunale oppdrag, deltar på/holder kurs/underviser medisinstudenter, og vil av den grunn ikke være tilgjengelig hver eneste dag.

Ingunn Heggheim og Anne H. Davidsen fortsetter som kommuneoverleger fra mars-22.

Ingunn vil være tilstede på legesenteret en dag pr. uke; hver fredag, de øvrige dagene i uka vikarierer Christina Svanstrøm for henne.

Anne har full permisjon fra sin stilling på Byhagen legesenter, det er Siv -Astrid Østlyngen som er tilsatt som hennes faste vikar fra 1.mars-22.

Kasper Fabricius er vikar for Gøran Bjerklow ut august 2024.

Edward Sanders er turnuslege/LIS1 fra 01.03.24.

Leger tilstede: UKE 29:  

 Mandag   Tirsdag       Onsdag       Torsdag    Fredag      
Ingunn Heggheim  Tilstede
Siv-Astrid Østlyngen (for A. Davidsen) Ferie
Kasper Fabricius (for G. Bjerklow) Tilstede Tilstede Tilstede 1/2 dag Tilstede
Peder Halvorsen Tilstede Tilstede Tilstede Tilstede
Turid Blomsø Tilstede  Tilstede Tilstede  Tilstede 1/2 dag Tilstede
Christina Svanstrøm (for I.Heggheim) Ferie
Turnuslege Tilstede Tilstede Tilstede Tilstede