Informasjon

Her vil vi jevnlig oppdatere informasjon om legedekningen på kontoret. Nedenfor finner du en oversikt over hvilke leger som er tilstede hos oss den kommende uken.

Våre leger har alle kommunale oppdrag, deltar på/holder kurs/underviser medisinstudenter, og vil av den grunn ikke være tilgjengelig hver eneste dag.

Eili F. Ruud og Anne H. Davidsen deler legeliste.

Magnus Godtfredsen vikarierer for Ingunn Heggheim fra aug -20.

Ragnhild Birgitte D. Thomassen vikarierer for Peder Halvorsen fra juli -20.

Gøran Bjerklow er flyktninglege, og er tilstede kun 1/2 dag på onsdager.

Anne Herefoss Davidsen, Ingunn Heggheim og Peder Halvorsen jobber alle som kommuneoverleger og vil derfor være borte fra kontoret noen dager hver i uka. Det vil da være vikar tilstede på Byhagen.

Leger tilstede:

Uke 4

 Mandag   Tirsdag       Onsdag       Torsdag    Fredag      
Ingunn Heggheim Tilstede Tilstede Tilstede
Anne H. Davidsen
Eili Ruud Tilstede Tilstede  Tilstede 1/2 dag  Tilstede 1/2 dag
Gøran Bjerklow Tilstede Tilstede 1/2 dag Tilstede 1/2 dag Tilstede
Magnus Gotfredsen  Tilstede  Tilstede
Turid Blomsø Tilstede  Tilstede Tilstede Tilstede
Turnuslege June Holter Tilstede 1/2 dag Tilstede Tilstede
Ragnhild Birgitte Thomassen Tilstede
Peder Halvorsen Tilstede Tilstede Tilstede
Med.stud Vetle D. Lohne Tilstede Tilstede Tilstede Tilstede