Informasjon

Her vil vi jevnlig oppdatere informasjon om legedekningen på kontoret. Nedenfor finner du en oversikt over hvilke leger som er tilstede hos oss den kommende uken.

Våre leger har alle kommunale oppdrag, deltar på/holder kurs/underviser medisinstudenter, og vil av den grunn ikke være tilgjengelig hver eneste dag.

Ingunn Heggheim og Anne Herefoss fortsetter som kommuneoverleger fra mars-22.

Ingunn vil være tilstede på legesenteret en dag pr. uke; hver fredag.

Christina Svanstrøm er vikar for Ingunn Heggheim.

Anne har full permisjon fra sin stilling på Byhagen legesenter, det er Siv -Astrid Østlyngen som er tilsatt som hennes faste vikar fra 1.mars-22.

Ragnhild Kvamme er turnuslege/LIS1 fra 01.09.23.

Leger tilstede: UKE 49:  

 Mandag   Tirsdag       Onsdag       Torsdag    Fredag      
Ingunn Heggheim Tilstede

Siv-Astrid

Østlyngen (for A. Davidsen)

Tilstede Tilstede
Gøran Bjerklow  Tilstede Tilstede  Tilstede 1/2 dag Tilstede Tilstede 1/2 dag
Peder Halvorsen  Tilstede  Tilstede Tilstede Tilstede Tilstede
Turid Blomsø Tilstede Tilstede Tilstede Tilstede 1/2 dag Tilstede
Christina Svanstrøm (for I.Heggheim) Tilstede

Turnuslege

Ragnhild Kvamme

 Tilstede  Tilstede Tilstede Tilstede
 June Holter Tilstede 1/2 dag
 Med.stud     Guro Tilstede Tilstede Tilstede Tilstede Tilstede