Informasjon

Her vil vi jevnlig oppdatere informasjon om legedekningen på kontoret. Nedenfor finner du en oversikt over hvilke leger som er tilstede hos oss den kommende uken.

Våre leger har alle kommunale oppdrag, deltar på/holder kurs/underviser medisinstudenter, og vil av den grunn ikke være tilgjengelig hver eneste dag.

Ingunn Heggheim og Anne Herefoss fortsetter som kommuneoverleger fra mars-22.

Ingunn vil være tilstede på legesenteret en dag pr. uke; hver fredag.

Christina Svanstrøm blir ny vikar for Ingunn Heggheim fra 1.mai.

Anne har full permisjon fra sin stilling på Byhagen legesenter, det er Siv -Astrid Østlyngen som er tilsatt som hennes faste vikar fra 1.mars-22.

Peder Halvorsen har vikar for seg i mars, Kari Wessel Larsen.

Espen Iselvmo er turnuslege fra 01.03.23.

Leger tilstede: UKE 13:

 Mandag   Tirsdag       Onsdag       Torsdag    Fredag      
Ingunn Heggheim  Tilstede

Siv-Astrid

Østlyngen (for Anne Davidsen)

Tilstede  Tilstede  Tilstede  Tilstede  Tilstede
Gøran Bjerklow  Tilstede Tilstede Tilstede 1/2 dag  Tilstede Tilstede
Peder Halvorsen  Tilstede Tilstede Tilstede
Turid Blomsø Tilstede  Tilstede Tilstede 1/2 dag  Tilstede
Christina Svanstrøm (for I.Heggheim)  Tilstede Tilstede
Turnuslege  Tilstede Tilstede Tilstede
June Holter

 Kari Wessel

for P. Halvorsen

Tilstede Tilstede