Informasjon

Her vil vi jevnlig oppdatere informasjon om legedekningen på kontoret. Nedenfor finner du en oversikt over hvilke leger som er tilstede hos oss den kommende uken.

Våre leger har alle kommunale oppdrag, deltar på/holder kurs/underviser medisinstudenter, og vil av den grunn ikke være tilgjengelig hver eneste dag.

Eili F. Ruud og Anne H. Davidsen deler legeliste.

Anne Herefoss Davidsen, Ingunn Heggheim og Peder Halvorsen jobber alle som kommuneoverleger og vil derfor være borte fra kontoret noen dager hver i uka. Det vil da være vikar tilstede på Byhagen.

Fra 1.mars 2021 er June Holter vikar for Ingunn Heggheim mandager og tirsdager, og for Peder Halvorsen onsdager og torsdager.

Victoria R. Schøne er turnuskandidat fra 01.september 2021.

Leger tilstede:

Uke 38

 Mandag   Tirsdag       Onsdag       Torsdag    Fredag      
Ingunn Heggheim Tilstede  Tilstede Tilstede
Anne H. Davidsen
Eili Ruud Tilstede Tilstede  Tilstede 1/2 dag Tilstede
Gøran Bjerklow Tilstede Tilstede Tilstede Tilstede
Peder Halvorsen Tilstede Tilstede
Turid Blomsø Tilstede Tilstede  Tilstede
June Holter Tilstede Tilstede Tilstede Tilstede
Turnuslege Victoria R. Schøne Tilstede Tilstede Tilstede