Informasjon

9er vil vi ukentlig oppdatere, og legge ut nyttig informasjon til deg som pasient. Du vil bl.a få en oversikt over hvilke leger som er tilstede denne uken.

Våre leger har alle kommunale oppdrag, deltar på/holder kurs/underviser medisin-studenter, og vil av den grunn ikke være tilgjengelig hver eneste dag.

 Eili F. Ruud vikarierer for Anne Herefoss Davidsen 2-3 dager pr. uke.

Fra jan.20-august.20 vil Eili F. Ruud  også vikariere for Peder Halvorsen 1-2 dager pr. uke.

Gøran Bjerklow er flyktninglege, og er  tilstede kun 1/2 dag på onsdager.

Leger tilstede:

Uke 10

 Mandag   Tirsdag       Onsdag       Torsdag    Fredag      
Ingunn Heggheim Tilstede Tilstede 1/2 dag Tilstede 1/2  dag
Anne H. Davidsen Tilstede 1/2 dag
Eili Ruud Tilstede Tilstede 1/2 dag Tilstede Tilstede
Gøran Bjerklow  Tilstede Tilstede 1/2 dag Tilstede Tilstede 1/2 dag
Peder Halvorsen Tilstede 1/2 dag Tilstede Tilstede 1/2 dag Tilstede Tilstede 1/2 dag
Turid Blomsø Tilstede Tilstede Tilstede 1/2 dag Tilstede Tilstede
Turnuslege Petter E. Schjoldager Tilstede
Medisin-student Vilde Tilstede Tilstede Tilstede