Informasjon

Her vil vi ukentlig oppdatere, og legge ut nyttig informasjon til deg som pasient. Du vil bl.a få en oversikt over hvilke leger som er tilstede denne uken.

Våre leger har alle kommunale oppdrag, deltar på/holder kurs/underviser medisin-studenter, og vil av den grunn ikke være tilgjengelig hver eneste dag.

Anne Davidsen og Eili Ruud deler liste, og vil være annenhver uke på kontoret. 

Fra Uke 45 vil Eili F. Ruud vikariere for Peder Halvorsen 1-2 dager pr. uke.

Gøran Bjerklow er flyktninglege, og er  tilstede kun 1/2 dag på onsdager.

Leger tilstede:

Uke 47

 Mandag   Tirsdag       Onsdag       Torsdag    Fredag      
Ingunn Heggheim Tilstede Tilstede Tilstede Tilstede
Anne H. Davidsen Tilstede  Tilstede Tilstede Tilstede Tilstede
Eili Ruud Tilstede (for Peder Halvorsen)
Gøran Bjerklow Tilstede Tilstede Tilstede 1/2 dag
Peder Halvorsen Tilstede Tilstede Tilstede
Turid Blomsø Tilstede Tilstede Tilstede 1/2 dag Tilstede Tilstede
Martin Støyten, turnuslege Tilstede Tilstede
 Medisinstudent Sondre Rossvoll  Tilstede Tilstede