Overføring av journal

Bytte av fastlege

Dersom du ønsker å bytte fastlege, gjøres dette ved å gå inn på www.helsenorge.no eller å ringe 810 59 500

Overføring av journal

Vi trenger skriftlig informasjon om at du ønsker journalen din overført. Du kan komme innom Byhagen legesenter å fylle ut skjema vi har her, eller du kan sende oss en mail. Sender du mail trenger vi disse opplysningene:

  • Navn og fødselsdato (ikke personnummer)
  • Din nye adresse om du har flyttet fra Alta.
  • Navnet på din nye fastlege, og adressen til ditt nye fastlegekontor.

Vi sender journalen din elektronisk til ny fastlege, har du papirjournal sender vi denne med rekommandert post til fastlegekontoret. Du må regne med at det kommer en faktura for dette i ettertid.

Mailadressen til Byhagen legesenter er: postmottak.byhagen@alta.kommune.no