Om Byhagen

Byhagen legesenter er en fullverdig allmennpraksis med fem leger, en turnuslege, fire sykepleiere, to helsesekretærer og en bioingeniør. Alle våre leger er spesialister i allmennmedisin.

Våre tjenester omfatter eksempelvis fjerning av føflekker og småkirurgi, skadebehandling,  svangerskapskontroll og gynekologiske undersøkelser med kreftprøvetaking.

Vi koordinerer utredninger og henviser deg til 2. linjetjenesten (sykehus eller privatpraktiserende spesialist) etter behov.

Byhagen Legesenter samarbeider med Universitetet i Tromsø, og vil derfor i perioder ha medisinerstudenter i praksis.