Om Byhagen

Byhagen legesenter er en fullverdig allmennpraksis med 5 leger,1 turnuslege,4 sykepleiere, 2 helsesekretærer og 1 bioingeniør. Alle våre leger er spesialister i allmenn medisin.

Våre tjenester omfatter eksempelvis fjerning av føflekker og småkirurgi, skadebehandling,  svangerskapskontroll og gynekologiske undersøkelser med kreftprøvetaking.

Vi koordinerer utredninger og henviser deg til 2. linjetjenesten (sykehus eller privatpraktiserende spesialist) etter behov.

Byhagen Legesenter samarbeider med Universitetet i Tromsø, og vil derfor i perioder ha medisinerstudenter i praksis.